Přejít k obsahu

NTC-ASW-12-007

Slip-SEEP-3D - Software pro tečení dvoufázové ne-newtonovské tekutiny s podmínkou prokluzu

 

Autoři:

Ing. Robert Cimrman, Ph.D., 61300

Doc. RNDr. Josef  VOLDŘICH CSc., 61100 

 

Číslo projektu:

FR-TI 1/369

 

Abstrakt:

 

Software implementuje matematický model toku dvoufázové ne-newtonovské tekutiny. Tekoucí médium je porézní a umožňuje perfuzi kapaliny, která může protékat skrz dané části hranice ven. Konstitutivní vztah odpovídá reologické tekutině, kde viskozita závisí na deviátoru tenzoru deformace rychlosti. Pohyb a deformace jsou popsány vektorem rychlosti skeletové tekutiny, tlakem kapaliny a objemovou deformací skeletu. Silná materiálová nelinearita, tj. závislost materiálových koeficientů jako je např. permeabilita, porozita, stlačitelnost, nebo viskozita na rychlosti, tlaku, porozitě a teplotě, je řešena pomocí iteračního schématu pro hledání pevného bodu, jehož výsledkem je po dosažení předepsané konvergence stacionární řešení problému. Na stěnách je možno zadat Navierovu podmínku prokluzu, stejně jako podmínky ulpívání (Dirichletovy). Do textových nebo grafických logů je možno ukládat různé konvergenční parametry a fyzikální indikátory, jako je průtočné množství na vstupu a výstupu, množství prosáklé tekutiny, pole tlaku atd.
 
 
 

Tento software může být využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na hyncik@ntc.zcu.cz.

Patička