Přejít k obsahu

NTC-ASW-12-006

Phono-WD-RMP - Software pro modelování disperze vln v periodicky heterogenních Reissner-Mindlinových deskách

 

Autoři:

Ing. Robert Cimrman, Ph.D., 61300

Prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, KMA

 

Číslo projektu:

TA01031628

 

Abstrakt:

 

Software implementuje model Reissner-Mindlinových desek jak pro přímé výpočty v rovinných nezdeformovaných oblastech, tak zejména pro modelování disperze vln v periodicky heterogenních materiálech, včetně předpovědi akustických zakázaných pásem, tj. oblastí frekvencí, kde neexistuje řešení ve tvaru vlny kvůli kombinaci periodičnosti a heterogenity. Analýza disperze se provádí velice efektivně díky aplikaci teorie homogenizace, kde model homogenizované desky byl získán pomocí dvouškálové "unfolding" metody s násadou s velkým kontrastem respektovaným škálováním elastických koeficientů v poddajných inkluzích. V důsledku toho se disperzní vlastnosti získají v limitě, když měřítko mikrostruktury jde k nule. Potom pro některé frekvence mohou být koeficienty "tenzoru hmotnosti/hustoty" záporné tak, že existují intervaly frekvencí, kde neexistuje šíření elastických vln - zakázaná pásma.
 
 
 

Tento software může být využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na hyncik@ntc.zcu.cz.

Patička