Přejít k obsahu

NTC-ASW-12-004

NONVIB_VIEW- Software pro zpracování a vykreslení výsledků analýzy nelineárních multiharmonických vibrací olopatkovaného disku

 

Autoři:

Doc. RNDr. Josef Voldřich, CSc., 61100 

 

Číslo projektu:

TE01020068

 

Abstrakt:

 

Tento software vytvořený pomocí MATLAB umožňuje zpracovávat a vizualizovat výsledky analýzy nelineárních multiharmonických vibrací olopatkovaných disků s třecími vazbami, které jsou získány vyvíjeným programem NONVIB_V1. Software NONVIB_VIEW je proto jeho postprocessingem. Umožňuje rovněž „monitorování“ probíhajícího výpočtu (prováděného programem NONVIB_V1).
 
 
 

Tento software může být využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na hyncik@ntc.zcu.cz.

Patička