Přejít k obsahu

NTC-ASW-12-002

WARM-CHARGE-V-3- Ohřev kompartmentového modelu vsázky ve tvaru prstence

 

Autoři:

Ing. Josef Študent, 61950 

 

Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0088

 

Abstrakt:

 

Software umožňuje pomocí barevné grafické vizualizace sledovat ohřev vsázky ve tvaru prstence v předem zadaném pecním prostředí. Tento prstenec může podle zvolených fyzikálních vlastností představovat svitek plechu, cívku drátu nebo dokonce koš s drobnými odlitky. Povrch vsázky je rozdělen na čtyři izotermické povrchy (horní, vnitřní, vnější obvodový a dolní). Rozdělení na jednotlivé kompartmenty směrem dovnitř vsázky je provedeno automaticky. Ohřev vsázky probíhá v závislosti na zadané teplotní křivce. Vedení tepla mezi jednotlivými kompartmenty je popsáno soustavou diferenciálních rovnic prvního řádu. Pro řešení této soustavy je použita Mersonova modifikace Runge-Kuttovy metody 4-tého řádu. Podle potřeby je též možno vykreslit graf průběhů teplot ve zvolených kompartmentech. Software bude postupně doplňován o další potřebné tvary vsázek.
 
 
 

Tento software může být využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na hyncik@ntc.zcu.cz.

Patička