Přejít k obsahu

NTC-PRT-19-004

Prototyp moderní spalovací komory s velkou účinností pro krbová kamna na dřevo


Autor:


Ing. Veselý Zdeněk Ph.D. (61930)
Ing. Lang Vladislav Ph.D. (61930)

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004671

Abstrakt:

Langer T. (Eurometalgroup s.r.o.), Závršan T. (Eurometalgroup s.r.o.), Fišerová S. (Eurometalgroup s.r.o.), Gálová J.
(Eurometalgroup s.r.o.), Kotrc T. (Eurometalgroup s.r.o.), Veselý Z., Lang V. Prototyp moderní spalovací komory s velkou
účinností pro krbová kamna na dřevo. MPO-EMG-19-001 (NTC-PRT-19-004). Eurometalgroup s.r.o., ZČU v Plzni -
Výzkumné centrum Nové technologie, 2019.
Popisuje se prototyp moderní spalovací komory s velkou účinností pro krbová kamna na dřevo. Prototyp spalovací
komory má
optimalizovaný tvar spalovací komory a optimální umístění vstupu terciálního vzduchu pro zajištění optimálních
podmínek spalování. Tyto optimální podmínky spalování umožňují dosažení velmi vysoké účinnosti a zajišťují spalování
takovým způsobem, aby emise vznikající při tomto procesu vykazovaly lepší hodnoty, než stanovují schválené předpisy
pro ochranu ovzduší na evropské úrovni. Prototyp byl vyvinut v rámci projektu "Výzkum a vývoj krbových kamen"
(CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004671) financovaného v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OP PIK).

Patička