Přejít k obsahu

NTC-PRT-19-001

Prototyp elektronické části modernizovaného tvrdoměru ŠKODA RB-3000


Autoři:


Ing. Šroub Jan Ph.D. (61930)
Ing. TOLAR David (61930)
Ing. Kohlschütter Tomáš (61930)
Ing. Lang Vladislav Ph.D. (61930)

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014329

Abstrakt:


Vývoj elektronické části tvrdoměru ŠKODA RB-3000, včetně náhrady zastaralých dílů novými moderními komponenty.
V rámci vývoje elektroniky buly postupně navrženy a odladěny potřebné díly a komponenty: displej, průmyslový počítač,
modul WiFi, moduly řízení mechanické časti přístroje a jiné řídicí jednotky.

Patička