Přejít k obsahu

NTC-PRT-17-003

Prototyp smývatelného referenčního termografického povlaku HEWP-LT-MWIR-BK-21.

 

Autoři:

 

Ing. HONNEROVÁ Petra Ph.D. (61930)

Doc. Ing. HONNER Milan Ph.D. (61930)

Ing. ŠVANTNER Michal Ph.D. (61930)

Ing. ŠROUB Jan Ph.D. (61930)

Ing. VESELÝ Zdeněk Ph.D. (61930)

Mgr. ANGELOVOVÁ Martina (61930)

 

Číslo projektu:

 

CENTEM+ (LO1402)

 

Abstrakt:

 

Popisuje se prototyp smývatelného termografického povlaku pro přesné bezkontaktní měření teploty pomocí bolometrických termovizních kamer. Prototyp byl vyvinut v rámci projektu CENTEM+ (LO1402) financovaného v rámci programu MŠMT NPU I s využitím přístrojového vybavení pořízeného z projektu CENTEM s reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0088. který byl spolufinancován z ERDF v rámci programu MŠMT OP VaVpI. Aplikací referenčního termografického povlaku je zajištěno přesné bezkontaktní měření povrchové teploty objektů pomocí termovizních kamer pracujících v pásmu 7.5 až 13 um do teploty 100 °C. Jedná se o povlak ve spreji, který se vyznačuje vysokou emisivitou a smývatelností pro krátkodobé aplikace za pokojových teplot. Pro povlak jsou definovány jeho fyzikální vlastnosti včetně závislosti efektivní emisivity na úhlu snímání a vlnové délce.

Patička