Přejít k obsahu

NTC-PRT-17-002

Prototyp referenčního termografického povlaku HERP-LT-MWIR-BK-11 pro použití za nízkých teplot.

 

Autoři:

 

Ing. HONNEROVÁ Petra Ph.D. (61930)

Doc. Ing. HONNER Milan Ph.D. (61930)

Ing. VESELÝ Zdeněk Ph.D. (61930)

Ing. ŠROUB Jan Ph.D. (61930)

Ing. MARTAN Jiří Ph.D. (61930)

 

Číslo projektu:

 

CENTEM+ (LO1402)

 

Abstrakt:

 

Popisuje se prototyp termografického povlaku pro přesné bezkontaktní měření teploty pomocí bolometrických termovizních kamer. Prototyp byl vyvinut v rámci projektu CENTEM+ (LO1402) financovaného v rámci programu MŠMT NPU I s využitím přístrojového vybavení pořízeného z projektu CENTEM s reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0088. který byl spolufinancován z ERDF v rámci programu MŠMT OP VaVpI. Aplikací referenčního termografického povlaku je zajištěno přesné bezkontaktní měření povrchové teploty objektů pomocí termovizních kamer pracujících v pásmu 7.5 až 13 um do teploty 100 °C. Jedná se o povlak ve spreji, který se vyznačuje vysokou emisivitou a mechanickou odolností pro dlouhodobé aplikace za pokojových teplot. Pro povlak jsou definovány jeho fyzikální vlastnosti včetně závislosti efektivní emisivity na úhlu snímání a vlnové délce.

Patička