Přejít k obsahu

NTC-PRT-17-001

Prototyp referenčního termografického povlaku HERP-HT-MWIR-BK-11.

 

Autoři:

 

Ing. HONNEROVÁ Petra Ph.D. (61930)

Doc. Ing. HONNER Milan Ph.D. (61930)

 

Číslo projektu:

 

TE01020068

 

Abstrakt:

 

Popisuje se prototyp termografického povlaku pro přesné bezkontaktní měření teploty pomocí bolometrických termovizních kamer. Prototyp byl vyvinut v rámci projektu TE01020068 s využitím přístrojového vybavení pořízeného z projektu CENTEM s registračním číslem CZ.1.05/2.1.00/03.0088, který je spolufinancován z ERDF v rámci programu MŠMT OP VaVpI, a v jeho navazující fázi udržitelnosti je podpořen projektem CENTEM PLUS (LO1402) financovaného v rámci programu MŠMT NPU I. Aplikací

referenčního termografického povlaku je zajištěno přesné bezkontaktní měření povrchové teploty objektů pomocí termovizních kamer pracujících v pásmu 7.5 až 13 um až do teploty 500°C. Jedná se o povlak ve spreji, který se vyznačuje vysokou emisivitou a mechanickou  odolností pro dlouhodobé aplikace až do teploty 500 °C. Pro povlak jsou definovány jeho fyzikální vlastnosti včetně závislosti efektivní emisivity na úhlu snímání a teplotě měřeného povrchu.

 

Patička