Přejít k obsahu

NTC-PPR-15-001

Poloprovoz laserové kvazisimultánní svařování plastových
čerpadel

Autoři:

Ing. Martin Kučera (61930)
doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (61930)

Číslo projektu:

FR-TI4/701
CZ.1.05/2.1.00/03.0088

Abstrakt:

Jedná se o poloprovoz nového remote laserového technologického systému pro laserové kvazisimultánní svařování
plastových čerpadel využitím vláknového laseru, skenovací hlavy a modifikovatelného přítlačného systému. Výsledek
typu poloprovoz vznikl s podporou grantu FR-TI4/701. Nejdříve byl dokončen vývoj prototypu robotizovaného laserového
systému s 400 W laserem a skenovací hlavou pro mikroobrábění a svařování. Následně byl vytvořen modulární přítlačný
mechanismus a řada různých přítlačných masek. Na vytvořeném zařízení bylo zpracováno a ověřeno několik různých
technologií svařování plastových čerpadel. Během této činnosti byly poloprovozně ověřeny technické parametry systému
a následně je systém využíván pro malosériovou výrobu.

Popis

Patička