Přejít k obsahu

NTC-PP-01-11

Laserové kalení robotizovaným HPDD laserem

Autoři:

Ondřej SOUKUP
Matěj HRUŠKA
Milan HONNER

Marek VOSTŘÁK

Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0088

Abstrakt:

Jedná se o poloprovoz nového laserového technologického systému pro povrchové kalení strojních součástí využitím robotizovaného HPDD laseru. Výsledek typu poloprovoz vznikl s podporou grantu SGS-2010-083. Po tom, co byl v roce 2010 dokončen vývoj prototypu robotizovaného laserového systému pro povrchové tepelné zpracování materiálů (s 4 kW HPDD laserem), proběhlo v roce 2011 zpracování metodiky laserového tepelného zpracování povrchů a úspěšné poloprovozní ověření jeho funkčních vlastností formou výroby řady prototypů různých strojních součástí (čepy, kladky, hřídele, formy, tvárnice, hřebeny, ...). Během této činnosti byly poloprovozně ověřeny technické parametry systému a následně je systém využíván pro malosériovou výrobu.

Patička