Přejít k obsahu

NTC-PAT-19-002

Elektroodporové vytvrzování anorganických materiálů

Autor:

Ing. Kovářík Tomáš Ph.D. (61920)
RNDr. Franče Petr ()
Ing. KADLEC Jaroslav (61920)

Číslo projektu: CENTEM+ (LO1402)

Abstrakt:

During electrical resistance curing of inorganic materials an electrically conductive batch, or an
electrically non-conductive batch of the inorganic material covered with protective film, is inserted into a
mold with plate electrodes (3) positioned parallel to the mold base (1) and vibrated on the vibrating table.
Electrically non-conductive batch is also immersed in an electrically conductive liquid. The plate
electrodes (3) are connected to an electrical circuit consisting of a serially connected transformer (6) and
a series resistor (7). The plate electrodes (3) are non-conductively connected to one another by the sides
(2) of the mold

patentová přihláška

Patička