Přejít k obsahu

NTC-PAT-19-001

Zařízení a způsob pro on-line řízení dálkového transmisního laserového svařování materiálů

Autor:


doc. Ing. Honner Milan Ph.D. (61930)

Číslo projektu: CENTEM+ (LO1402)

Abstrakt:

Zařízení pro on-line řízení dálkového transmisní laserového svařování materiálů sestává z termovizního
systému (15) a z laserového systému (14), kde termovizní systém (15) je tvořený termovizní kamerou (3)
spojenou se členem (13) pro definování procesu a s vyhodnocovacím členem (11) pro vyhodnocení
teplotního pole snímaného povrchu materiálu a laserový systém (14) je tvořený řídicím členem (10)
spojeným jednak se skenovací optikou (1) a jednak s laserovým zdrojem (12), přičemž termovizní systém
(15) je přes vyhodnocovací člen (11) spojen s řídicím členem (10) laserového systému (14). Trajektorie
svaru (6) je rozdělena do více úseků, pro řízení laserového svazku (2). Termovizní kamera (3) kopírující
trajektorii pohybu laserového svazku (2) snímá teplotní pole vrchního materiálu (5), které je rozděleno na

stejný počet úseků jako trajektorie svaru (6). Každému laserovému úseku (8) odpovídá termovizní úsek
(7), který může mít jinou velikost i jiné prostorové umístění. Výstup termovizní kamery (3) je přiveden do
vyhodnocovacího členu (11). K vyhodnocování minimální, maximální a průměrné teploty jednotlivých
termovizních úseků, jejichž hodnoty se přivádějí do řídicího členu (10) skenovací optiky (1) pro řízení
laserové technologie na odpovídajícím laserovém úseku (8).

patentová přihláška

Patička