Přejít k obsahu

NTC-PAT-18-001

Způsob a zařízení pro vytváření povrchů o vysoké drsnosti a specifických mechanických vlastnostech

Autor:

Ing. Švantner Michal Ph.D. (61930)
doc. Ing. Honner Milan Ph.D. (52110)
Ing. Vostřák Marek Ph.D. (61930)
Ing. Hruška Matěj (61930)

Číslo projektu: CENTEM+ (LO1402)

Abstrakt:

Vytváření povrchů o vysoké drsnosti a specifických mechanických vlastnostech se provádí tak, že na
povrch zpracovávaného materiálu (1) je působeno laserovým zářením o rozměrech laserového svazku od 1
mm do 10 cm, výkonu od 2,5 kW do 20 kW z laserové hlavy (2) a zdrsňujícím materiálem (4) tlakem od
0,05 MPa do 1 MPa z tryskací hlavy (3), umístěných jako nanášecí systém (5) na mechanické ruce robota
(6) pohybující se rychlostí pojezdu od 50 cm/min do 1000 cm/min a ovládaných jednak přes řídicí část laseru

(12) a jednak přes řídicí část robota (13) programu (7) pro robot a laser z řízení a ovládání (8)
systému. Z řízení a ovládání (8) systému je rovněž ovládán otryskávací systém (9), obsahující zdrsňující
materiál (4) a tlakový vzduch (10), které jsou směšovány ve směšovacím zařízení (11) a přivedeny do
tryskací hlavy (2) nanášecího systému (5).

patentová přihláška

Patička