Přejít k obsahu

NTC-PAT-18-002

Stimulátor pro nevidomé

Autor:

Mgr. Moskal Denys (61930)

Číslo projektu: TG02010011, LO1402

Abstrakt:

Stimulátor pro nevidomé, který je tvořen alespoň jednou kamerou (1) a řídicí jednotkou (2) umístěnými na brýlovým
nosičem (B), kdy řídicí jednotka (2) má na svém vstupu připojen výstup kamery (1), a na svém výstupu připojenou
skupinu zdrojů (31) podnětů uspořádaných v mřížce (3). Mřížka (3) je umístěna na straně brýlového nosiče (B), přiléhající
k obličejové části, mezi řídicí jednotku (2) a zdroje (31) podnětů je umístěn DC/DC měnič (4) a registr (5), přičemž zdroje
(31) podnětů jsou tvořeny piezoelektrickými krystaly a každý zdroj (31) podnětu je řízen signálem, který odpovídá
intenzitě a barvě světla dopadajícího na příslušný pixel kamery (1).

patentová přihláška

Patička