Přejít k obsahu

NTC-PAT-18-001

Method of laser beam writing with shifted laser surface texturing

Autor:

Ing. KUČERA Martin Ph.D. (61930)
Mgr. Moskal Denys (61930)
Doc. Ing. Martan Jiří Ph.D. (61930)

Číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0088, LO1402, CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/001001

Abstrakt:

Metoda posuvného laserového texturování povrchu je metoda zápisu velkých polí malých objektů na povrch nebo dovnitř
materiálu. Celé pole objektů se vytváří opakovaným lineárním rastrovým laserovým zpracováním s postupným posunem
lineárního rastru mezi každým opakováním skenovacího procesu. Lineární rastr je sada trajektorií pro skenování
laserovým paprskem. Vzdálenost mezi stopami v trajektorii laserového paprsku lineárního rastru je definována rychlostí
skenování laserového paprsku a periodou mezi laserovými pulzy. Sekvence posunů lineárního rastru definuje tvar malých
objektů v poli. Výpočtová data pro pole stejných objektů jsou velmi malá. Předložená metoda odstraňuje účinek tepelné
akumulace a výrazně snižuje vliv stínění plazmatem a současně umožňuje efektivní využití pulsních laserů s vysokou
průměrnou energií.

patentová přihláška

Patička