Přejít k obsahu

NTC-PAT-08-001

Trojpólový uzemňovač pro vysoké a velmi vysoké napětí

Autor:

prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc. dr. h. c.

patentová přihláška

Patička