Přejít k obsahu

NTC-OTE-19-004

Technology of Preparation of Multidimensional Photonic Structure 


Autoři:


Ing. Prušáková Lucie Ph.D. (61940)
doc. RNDr. Šutta Pavol Ph.D. (61940)
Ing. Medlín Rostislav Ph.D. (61940)
Typ zdroje výsledku:
P - Projekt evidovaný v CEP


Číslo projektu: LO1402 CENTEM+

Abstrakt:


Silikonové kvantové tečky v matrici SiO2 jsou perspektivním materiálem disponujícím tří-dimenzionálním kvantovým
efektem využívaným v solárních článcích třetí generace. Díky kvantovému efektu dochází k efektivnímu ladění šířky
zakázaného pásu polovodiče pomocí řízeného růstu kvantových teček. Hlavním faktorem je zde jejich velikost, kdy
dochází k nárůstu šířky zakázaného pásu s jejich zmenšováním. V souhrnu, hlavním technologickým parametrem je
množství křemíku zabudovaného v křemíkem obohaceném SiO2. Vrstvy křemíkem obohaceného a stechiometrického
SiO2 byly deponovány pomocí reaktivního magnetronového naprašování a následně žíhány ve vakuu. Pomocí rentgenové
difrakce a elektronové mikroskopie byly pozorovány kvantové tečky o velikosti 3,5 – 5 nm.

Patička