Přejít k obsahu

NTC-OTE-19-002

Příprava naprašovaných vrstev pro nanostrukturní piezogenerátor


Autoři:


Ing. Novák Petr Ph.D. (61940)
Typ zdroje výsledku:
P - Projekt evidovaný v CEP


Číslo projektu: LO1402 CENTEM+

Abstrakt:


Práce se zabývá přípravou a optimalizací ZnO vrstev použitelné pro tenkovrstvé piezogenerátory napětí. Vrstva ZnO byla
připravena metodou magnetronového naprašování při teplotě 100°C, což umožnuje její využití pro zařízení na flexibilních
polymerních substrátech. U vrstvy byla dosažena silná preferenční orientace ve směru krystalové osy c. Dále byla
zajištěna vysoká elektrická resistivita, která je důležitá pro potlačení stínění elektrického pole volným nábojem.

Patička