Přejít k obsahu

NTC-OTE-18-004

Technologický postup k využití interaktivní termovizní mapy

Autor:

Ing. SKÁLA Jiří Ph.D. (61930)

Číslo projektu: TE02000077

Abstrakt:

V rámci této technologie byl vypracován postup pro sestavení interaktivní mapy z jednotlivých termovizních snímků,
pořízených z letadla, s měnitelnými okrajovými podmínkami termovizního mapového podkladu nebo jeho části v
termometrickém formátu .FFF. Pomocí softwarového prostředí LabIR THERMOSTICH lze také modelovat dopad změny
povrchů na ohraničených plochách (např. výměnu parku za živičnou plochu) viz Obr.2.1 a 2.2, která se projeví změnou
teplotních poměrů. Snímky byly pořízeny 3.8.2017 v rozmezí 9.23 až 9.57 SEČ za jasného počasí ve formátu .IRB. Mapa
je určena pro kvalifikaci a kvantifikaci osluněných ploch v intravilánu města Hradce Králové podle stupně zapojené
vegetace, který je pro povrchové teploty určující. Umožňuje využít všech možností softwarů skupiny FLIR jako
ThermaCAM Researcher, FLIR Reporter nebo FLIRTools.. Nevýhodou je, že základní výstup není georeferencovaný, ale
umožňuje zato celou škálu obrazových, fyzikálních i statistických operací.

popis

Patička