Přejít k obsahu

NTC-OTE-18-003

Ověřená technologie inspekce korozního poškození potrubí metodou long-pulse IRNDT

Autor:

Ing. Švantner Michal Ph.D. (61930)
Ing. Muzika Lukáš (61930)

Číslo projektu: CENTEM PLUS LO1402

Abstrakt:

Výsledek popisuje ověřenou technologii kontroly a diagnostiky stavu ocelového potrubí. Ocelová potrubí pro přepravu
vody nebo jiných agresivních tekutin mohou být v průběhu dlouhodobého provozu napadeny korozí z vnitřní strany. To
může vést postupné degradaci, zeslabování stěn a nakonec k vytvoření průchozích otvorů. Aby se minimalizovalo
nebezpečí ztrát nebo přerušení dodávek, byla navržena technologie inspekce a monitoringu potrubí pomocí IRNDT
metod. Je využívána metoda aktivní termografie long-pulse IRNDT (infračervené nedestruktivní testování). Metoda je
založená na vybuzení analyzovaného objektu halogenovou lampou, záznamem odezvy a detekcí ovlivnění způsobeného
tepelného procesu uvnitř materiálu. Tepelná odezva materiálu je detekována pomocí termovizní kamery. Výsledky jsou
vyhodnoceny pomocí IRNDT metody long-pulse, kde se vyhodnocují fázové a amplitudové rozdíly měřeného signálu nebo
tepelná odezva v závislosti na čase. Výsledkem je kontrastní obrázek, tzv. defektogram, na kterém jsou identifikována
místa s průchozím defektem nebo s výrazně sníženou tloušťkou stěny. Tato technologie inspekce umožňuje plošné
zobrazení poškození, což je výhoda oproti bodovým metodám. Využité měřicí zařízení je možné adaptovat pro použití v
provozu.

popis

Patička