Přejít k obsahu

NTC-OTE-18-002

Ověřená technologie monitoringu teplotních výkyvů rotoru ve fázi rozběhu

Autor:

Ing. Švantner Michal Ph.D. (61930)
Ing. Tesař Jiří Ph.D. (61930)
Ing. LANG Vladislav Ph.D. (61930)

Číslo projektu: CENTEM PLUS LO1402

Abstrakt:

Výsledek popisuje technologii monitoringu elektrického rotoru. Na obdobná zařízení působí v přechodových stavech velké
mechanické a elektro-magnetické síly, které mohou vést k uvolnění některých spojů a následnému poškození zařízení.
Využívá se toho, že toto uvolnění je provázeno lokálními výkyvy teploty. Pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti zařízení
byla proto navržena a ověřena technologie termografického měření. Tato technologie využívá toho, že k největšímu
namáhání dochází při asynchronním rozběhu zařízení. Měření je proto prováděno pouze při rozběhu. Před testem je
odkrytován průzor v plášti rotoru tak, aby byla přímá viditelnost na rotor. Pro vlastní monitorování je nutné využít
vysokorychlostní kameru, která snímá určenou specifickou část zařízení s frekvencí až několik set snímků za sekundu.
Použitá kamera pak disponuje kovovým pláštěm, který působí jako stínidlo el.-mg. pole a umožňuje měření v prostředí
silného el.-mg. rušení. Výsledkem je detailní teplotní pole sledované části rotoru, vč. jednotlivých spojů po obvodu rotoru
v celém průběhu rozběhu, na základě kterého je možné určit problematická místa rotoru.

popis

Patička