Přejít k obsahu

NTC-OTE-18-001

Ověřená technologie identifikace porušení materiálu při cyklickém namáhání pomocí termografických metod

Autor:

Ing. Tesař Jiří Ph.D. (61930)
Ing. Švantner Michal Ph.D. (61930)
Ing. Muzika Lukáš (61930)
Ing. SKÁLA Jiří Ph.D. (61930)

Číslo projektu: CENTEM PLUS LO1402

Abstrakt:

Výsledek popisuje technologii identifikace porušení materiálu komponenty dopravního prostředku při cyklickém
namáhání. Během dlouhodobého cyklického testování dochází po určité době ke vzniku porušení materiálu, které je
doprovázeno tepelným projevem, který je možné zachytit pomocí infračervené kamery. Různé parametry
termografického záznamu umožňují zaměřit se na vývoj teplotního pole během celého dlouhodobého testování nebo na
teplotní změny během krátkého časového úseku. Výsledkem je stanovení místa porušení ještě než je viditelné pouhým
okem a to za využití pokročilých termografických analýz využívajících např. Fourierovu analýzu a další matematické
nástroje integrované do termografického softwaru LabIR.

popis

Patička