Přejít k obsahu

NTC-OTE-17-004

Ověřená technologie výroby kompozitní desky

 

Autor:

 

Ing. MAZÚR Petr Ph.D. (61910)

 

Číslo projektu:

 

TA04011373

 

Abstrakt:

 

Byla ověřena technologie výroby kompozitní desky s uhlíkovým plnivem a termoplastickým pojivem pro využití v bateriových systémech. Pro výrobu desek z kompozitního granulátu byla v první fázi, vzhledem ke složení materiálu, zvolena technologie lisování. Kompozitní granulát optimalizovaného složení byl připraven na provozním kompaundéru Xinda SJW-45. Lisováním granulátu na lisu ZHOT60MT od Presshydrauliky byly vyrobeny kompozitní desky s parametry vhodnými pro využití v průtočných bateriových systémech k oddělení jednotlivých článků svazku. Byly dosaženy uspokojivé parametry takto vyráběných desek (měrný odpor 0,3 mOhm.m, pevnost v ohybu 45 MPa, ohybový modul 14 GPa. Opakovatelnost výrobní technologie byla ověřena na 10 ks sérii desek v rozměru 30 x 30 cm a tloušťce 4,0 mm. Novost technologie spočívá v optimalizaci podmínek lisování (teplotní a tlakový režim) s ohledem na vlastnosti granulátu, které vyplývají z jeho složení. Výsledná receptura granulátu byla určena z výsledků řady vývojových vzorků, kde cílem bylo dosáhnout vhodných elektrických, mechanických a zpracovatelských vlastností. Vývojové práce probíhaly v rámci projektu TA04011373.

Patička