Přejít k obsahu

NTC-OTE-17-001

Technologie laserového řezání speciálních materiálů používaných v elektrotechnice

 

Autoři:

 

Ing. ŠROUB Jan Ph.D. (61930)

Ing. KUČERA Martin (61930)

Ing. LANG Vladislav Ph.D. (61930)

Ing. KLEPÁČEK Jan Ph.D. (61930)

 

Číslo projektu:

 

CENTEM+ (LO1402)

 

Abstrakt:

 

Vývoj technologie laserového řezání speciálních materiálů (pyrolitický uhlík, molybden, slitiny mědi a hliníku, atd.) používaných v elektrotechnice. Řešitelský tým zpracuje návrh technologických možností laserového řezání dle požadavků zákazníka, s ohledem zejména na vysokou přesnost řezání a minimální ovlivnění materiálu v okolí provedeného řezu.

Dalším krokem budou testy provedené v aplikačních laboratořích výzkumného centra Nové technologie Západočeské univerzity v Plzni. Testy budou provedeny na několika laserech různých parametrů (výkon, velikost spotu, délka pulsu, energie v pulsu, atd.). Následovat bude detailní analýza na optickém mikroskopu s ověřením tvarové přesnosti řezu a mírou ovlivnění okolního materiálu.

Na základě výsledků testů a technicko-ekonomické analýzy bude zvolen vhodný laser pro laserovézpracování funkčních vzorků. Následovat bude vývoj uchycení polotovarů s možností jemné manipulace pro přesné zpracování. Vývoj bude zahrnovat ideový návrh, konstrukční řešení a výrobu přípravků.

Patička