Přejít k obsahu

NTC-OT-15-001

Postup měření výkonové odezvy 3-článkového svazku
vysokoteplotního palivového článku s polymerní
elektrolytickou membránou

Autoři:

Ing. Pavel Novotný (61920)
PhDr. Martin Tomáš, Ph.D. (61920)
Ing. Tomáš Němec, Ph.D. (61920)
prof. Ing. František Maršík, DrSc. (61920)

Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0088
CENTEM PLUS (LO1402)

Abstrakt:

Postup popisuje využití konstrukce svazku pro charakterizaci vodíkového palivového článku s polymerní elektrolytickou
membránou a to pro nízkoteplotní i vysokoteplotní technologie. Požadovaná pracovní teplota palivového článku může být
dosažena umístěním konstrukce svazku do teplotní komory nebo pomocí elektroodporového ohřevu umístěného na
koncových deskách konstrukce svazku. Konstrukce svazku umožňuje současné měření hodnot nutných k určení odezvy
vložené sestavy membrány s elektrodami (MEA) na definovanou zátěž. Jedná se o měření elektrického napětí,
elektrického proudu, elektrického výkonu jednotlivých MEA i celého svazku MEA, měření teploty koncové desky na straně
anody, měření teploty katodové bipolární desky požadované MEA. Postup složení konstrukce svazku a možnosti měření
jednotlivých veličin byly laboratorně ověřeny a verifikovány.


Popis

Patička