Přejít k obsahu

NTC-OTE-14-007

 

Lisované geopolymerní kompozity s keramickým plnivem

 

Autoři:

Ing. Tomáš Kovářík, Ph.D.

Michal Pola

Ing. David Rieger

RNDr. Petr Franče

Ing. Jaroslav Kadlec

Ing. Marcela Čekalová

 

Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0088

 

 

Abstrakt:

Vědeckovýzkumná činnost byla zaměřena na optimalizaci technologie přípravy částicového kompozitu na bázi komerčně dostupného produktu společnosti České lupkové závody a.s. (dále jen ČLUZ), L160, mleté vysokopecní strusky a jemných vápenatých aditiv. Tyto pucolánově aktivní látky byly využity k přípravě geopolymerní matrice s keramickým plnivem technologií lisování s minimalizací pojivé fáze.

Přínos technologie je shledáván zejména ve stanovené a ověřené receptuře. Tato receptura optimalizuje složení a množství pojivé fáze, včetně granulometrického složení pro umožnění využití technologie lisování. Navrhovaný postup zaručuje nejen optimální distribuci plniva v geopolymerní matrici, ale zároveň přináší unifikované hodnoty mechanických charakteristik u finálního produktu.

Patička