Přejít k obsahu

NTC-OTE-14-006

 

Lisované polymerní kompozity s definovanou magnetickou permeabilitou

 

Autoři:

RNDr. Petr Franče

Ing. David Rieger

Ing. Tomáš Kovářík, Ph.D.

Ing. Lucie Kullová

Ing. Marcela Čekalová

 

Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0088

 

 

Abstrakt:

Vědeckovýzkumná činnost byla zaměřena na optimalizaci technologie přípravy částicového kompozitu, na bázi komerčně dostupné středně-molekulární modifikované epoxidové pryskyřice CHS‑EPOXY 324 aktivované diethylentriaminem a magneticky vodivého plniva, zpracovávaného technologií lisování s minimalizací pojivé fáze.

Přínos technologie je shledáván zejména ve stanovené a ověřené receptuře. Tato receptura optimalizuje složení a množství pojivé fáze, včetně granulometrického složení magneticky vodivého plniva, pro umožnění využití technologie lisování. Navrhovaný postup zaručuje optimální distribuci plniva v polymerní matrici a zároveň přináší unifikované hodnoty mechanických charakteristik s definovanou permeabilitou u finálního produktu.

Patička