Přejít k obsahu

NTC-OTE-14-005

Lisované polymerní kompozity s vysokou teplotní odolností

 

Autoři:

RNDr. Petr Franče

Ing. David Rieger

Ing. Tomáš Kovářík, Ph.D.

Ing. Jaroslav Kadlec

Michal Pola


Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0088

 

 

Abstrakt:

Vědeckovýzkumná činnost byla zaměřena na optimalizaci technologie přípravy částicového kompozitu na bázi komerčně dostupného produktu společnosti České lupkové závody a.s. (dále jen ČLUZ), LD85. Tato pucolánově aktivní látka byla využita k přípravě geopolymerní matrice v silně alkalickém prostředí technologií lisování s minimalizací pojivé fáze.

Přínos technologie je shledáván zejména ve stanovené a ověřené receptuře. Tato receptura optimalizuje složení a množství pojivé fáze, včetně granulometrického složení pro umožnění využití technologie lisování. Navrhovaný postup zaručuje nejen optimální distribuci plniva v geopolymerní matrici, ale zároveň přináší unifikované hodnoty mechanických charakteristik u finálního produktu.

Patička