Přejít k obsahu

NTC-OTE-14-004

Receptura tepelně odolného kompozitu LDLD-500Fe pro magneticky vodivé součásti

 

Autoři:

Ing. David Rieger

Ing. Tomáš Kovářík, Ph.D.

RNDr. Petr Franče


Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0088

 

 

Abstrakt:

Vědeckovýzkumná činnost byla zaměřena na optimalizaci technologie přípravy částicového kompozitu na bázi komerčně dostupného produktu společnosti České lupkové závody a.s. (dále jen ČLUZ), LD85. Tato pucolánově aktivní látka byla využita k přípravě geopolymerní matrice v silně alkalickém prostředí technologií míchání a volného lití na vibrační desce.

Přínos technologie je shledáván zejména ve stanovené a ověřené receptuře s definovanou permeabilitou, včetně granulometrického složení magneticky vodivého plniva. Navrhovaný postup zaručuje nejenom optimální distribuci plniva v geopolymerní matrici, ale zároveň přináší unifikované hodnoty mechanických charakteristik u finálního produktu.

Patička