Přejít k obsahu

NTC-OTE-13-006

Technologie laserového zatavení hran plastových výlisků

 

Autoři:

Ing. Martin Kučera, 61930

Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D., 61930

 

Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0088

 

Abstrakt:

Popisuje se nový výrobní postup laserového zatavení hran, který byl vyvinut pro výrobu trysky s laserovým zatavením vnitřních hran. Jedná se o výrobní postup laserového tavení s kontinuálním vláknovým laserem a skenovací hlavou. Technologie používá k tavení materiálu vláknový laser, vychylování laserového svazku je zajišťováno skenovací hlavou. Výrobní postup zahrnuje optimální nastavení procesních parametrů definujících trajektorii a rychlost skenování, výkon laseru a velikost laserového spotu. Další částí výrobního postupu je nastavení umístění zpracovávané trysky vůči skenovací hlavě. Výrobní postup vrtání laserem byl ověřen vyrobením prototypů trysek s laserovým zatavením hran. U prototypů byl dokončen kompletní výrobní postup a otestována funkčnost.

Patička