Přejít k obsahu

NTC-OTE-13-005

Technologie laserového svařování čerpadla s vertikálním dělením

 

Autoři:

Ing. Jiří Martan, Ph.D., 61930

Ing. Martin Kučera, 61930

Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D., 61930

 

Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0088

 

Abstrakt:

Popisuje se nový výrobní postup laserového svařování, který byl vyvinut pro výrobu čerpadla s vertikálním dělením. Jedná se o výrobní postup laserového kvazisimultánního svařování s vnějším přítlakem. Technologie využívá k ohřevu vláknový laser, vychylování laserového svazku je zajišťováno skenovací hlavou, přítlak je definován přítlačnou maskou. Výrobní postup zahrnuje optimální nastavení procesních parametrů definujících časoprostorové lokální rozložení přítlaku a ohřevu. Výrobní postup svařování byl ověřen vyrobením prototypu svařence, jehož vlastnosti byly laboratorně testovány. Následovala výroba testovací série kusů.

 

Patička