Přejít k obsahu

NTC-OTE-13-004

Technologie laserového vrtání do kuličkové trysky

 

Autoři:

Ing. Martin Kučera, 61930

Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D., 61930

 

Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0088

 

 

Abstrakt:

Popisuje se nový výrobní postup laserového vrtání, který byl vyvinut pro výrobu hybridní kuličkové trysky. Jedná se o výrobní postup laserového vrtání s pulzním vláknovým laserem a skenovací hlavou. Technologie používá k ablaci materiálu vláknový laser, vychylování laserového svazku je zajišťováno skenovací hlavou. Výrobní postup zahrnuje optimální nastavení procesních parametrů definujících trajektorii a rychlost skenování, frekvenci, energii a délku pulzů laseru. Výrobní postup vrtání laserem byl ověřen vyrobením prototypu kuličkové trysky, jejíž vlastnosti byly laboratorně testovány. Následovala výroba testovací série kusů.

 

Patička