Přejít k obsahu

NTC-OTE-13-001

Řízení preferenční orientace polykrystalických ZnO vrstev deponovaných magnetronovým naprašováním

 

Autoři:

Ing. Petr Novák, Ph.D., 61950

doc. RNDr. Pavol Šutta, Ph. D., 61950

Ing. Jan Říha, Ph. D., 61950

Ing. Marie Netrvalová, Ph. D., 61950

Ing. Rostislav Medlín, Ph. D., 61950

 

 

Číslo projektu:

CENTEM, reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.008

 

 

Abstrakt:

Technologie využívá magnetronové naprašování a následné žíhání pro vytvoření polykryastalické ZnO vrstvy s určitou preferenční orientací krystalitů. Preferenční orientace je určena teplotou substrátu během depozice, energií iontů urychlených předpětí na rostoucí vrstvu. Následné žíhání slouží k odstranění pnutí a poruch, které vznikly v důsledku iontového bombardu. Výrobní postup byl ověřen rentgenovou difrakcí, která potvrdila přednostní orientaci výsledné vrstvy.

 

Patička