Přejít k obsahu

NTC-OTE-12-015

Technologie laserového vrtání kalibračních vzorků

 

Autoři:

Ing. Martin Kučera, 61930

Ing. Jan Šroub, Ph.D., 61930

 

Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0088

 

Abstrakt:

Popisuje se nová laserová technologie vrtání, která byla vyvinuta pro výrobu kalibračních vzorků. Jedná se o technologický postup laserového vrtání otvorů malých rozměrů do hliníkových nádobek. Technologie využívá pulzní vláknový laser se skenovací hlavou. Otvory jsou vytvářeny postupným odebíráním materiálu jednotlivými pulzy. Materiál je v místě dopadu zaostřeného laserového záření odpařován a částečně nataven. Pomocí skenovací hlavy je dosaženo vychylování zaostřeného laserového svazku po povrchu materiálu. Tím lze dosáhnout různého průměru otvorů v závislosti na nastavení. Technologický postup zahrnuje optimální nastavení procesních parametrů. Technologický postup laserového vrtání byl ověřen vyrobením prototypu etalonu, jehož vlastnosti byly laboratorně ověřeny. Následovala výroba série kusů, která byla na základě objednávky předána zákazníkovi.

Patička