Přejít k obsahu

NTC-OTE-12-011

Ověřená technologie výroby nožového držáku s označením Nu102026

 

Autoři:

Ing. Marek Vostřák, 61930

Ing. Matěj Hruška, 61930

Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D., 61930

 

Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0088

 

Abstrakt:

Popisuje se nový výrobní postup pro sériovou výrobu nožového držáku s označením Nu102026 z oceli ČSN 11523 využívající laserové zpracování povrchu. Tento nožový držák slouží k upínání nástrojů obráběcích center. Výrobní postup zahrnuje specifikaci procesních parametrů (aktivní diodové moduly, procesní zářivý výkon, procesní rychlosti, šířka laserové stopy, použitá optika) a algoritmus zpracování (řízení průmyslového robota a laserového zdroje). Funkčnost technologie byla ověřena výrobou prototypu součásti. Po změření mechanických vlastností zpracovaného povrchu byly s prototypem provedeny aplikační zkoušky v provozu. Následně byla technologie uvolněna pro sériovou výrobu.

Patička