Přejít k obsahu

NTC-OTE-12-008

Technologie laserového svařování klíče s dálkovým ovládáním se spodním kontejnerem

 

Autoři:

Ing. Jiří Martan, Ph.D., 61930

Ing. Martin Kučera, 61930

Ing. Jan Šroub, Ph.D., 61930

Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D., 61930

 

Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0088

 

Abstrakt:

Popisuje se nový výrobní postup laserového svařování, který byl vyvinut pro výrobu klíče s dálkovým ovládáním. Jedná se o výrobní postup laserového kvazisimultánního svařování v uspořádání se spodním kontejnerem. Technologie využívá k ohřevu vláknový laser, vychylování laserového svazku je zajišťováno skenovací hlavou, přítlak je definován přítlačnou maskou. Výrobní postup zahrnuje optimální nastavení procesních parametrů definujících časoprostorové lokální rozložení přítlaku a ohřevu. Výrobní postup svařování byl ověřen vyrobením prototypu svařence, jehož vlastnosti byly laboratorně testovány. Následovala výroba série kusů, která byla na základě objednávky předána zákazníkovi.

Patička