Přejít k obsahu

NTC-OTE-12-006

Technologie transmisního laserového kvazisimultánního svařování plastového krytu automobilového zámku - díl ZVD Deckel ZV Gehäuse a EKT – M1

 

Autoři:

Ing. Jiří Martan, Ph.D., 61930

Ing. Martin Kučera, 61930

Ing. Jan Šroub, Ph.D., 61930

Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D., 61930

 

Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0088

 

Abstrakt:

Jedná se o laserovou technologii pro kvazisimultánní transmisní svařování dílu ZVD Deckel ZV Gehäuse a EKT – M1 z materiálu PBT GF30%. Technologie využívá dvojice vláknových laserů, vychylování laserového svazku je zajišťováno skenovacími hlavami. Výrobní postup zahrnuje optimální nastavení procesních parametrů definujících časoprostorové lokální rozložení přítlaku a ohřevu. Výrobní postup svařování byl ověřen (kvalita svaru, rychlost svařování, opakovatelnost, zmetkovitost) výrobou řady prototypů svařenců zámků před začleněním nového stroje do výrobní linky pro hromadnou výrobu. Výsledek byl před uvedením svařovacího stroje v montážní lince do plného provozu poloprovozně ověřen a předán zákazníkovi prostřednictvím objednávky.

Patička