Přejít k obsahu

NTC-OTE-12-002

Receptura a granulometrické složení částicového kompozitu u systému LD85 s maximální velikostí zrna 1mm

 

Autoři:

Ing. Tomáš Kovářík Ph.D., 61940

Ing. Jaroslav Kadlec, 61940

 

Číslo projektu:

TIP FR-TI1/335

 

Abstrakt:

Vědeckovýzkumná činnost byla zaměřena na optimalizaci technologie přípravy částicového kompozitu na bázi komerčně dostupného produktu společnosti České lupkové závody a.s. (dále jen ČLUZ), LD85. Tato pucolánově aktivní látka byla využita k přípravě geopolymerní matrice v silně alkalickém prostředí technologií míchání a volného lití na vibrační desce. Přínos technologie je shledáván zejména ve stanovené a ověřené receptuře, včetně granulometrického složení plniva. Navrhovaný výrobní postup zaručuje nejenom optimální distribuci plniva v geopolymerní matrici, ale zároveň přináší unifikované hodnoty mechanických charakteristik u finálního produktu.

Patička