Přejít k obsahu

NTC-OTE-12-001

Receptura a granulometrické složení částicového kompozitu u systému L160

 

Autoři:

Ing. Tomáš Kovářík Ph.D., 61940

Ing. Jaroslav Kadlec, 61940

 

Číslo projektu:

TIP FR-TI1/335

 

Abstrakt:

Vědeckovýzkumná činnost byla zaměřena na optimalizaci technologie přípravy částicového kompozitu na bázi komerčně dostupného produktu společnosti České lupkové závody a.s. (dále jen ČLUZ), BAUCIS L160. Tato pucolánově aktivní látka byla využita k přípravě geopolymerní matrice v silně alkalickém prostředí technologií míchání a volného lití na vibrační desce. Přínos technologie je shledáván zejména ve stanovené a ověřené receptuře, včetně granulometrického složení plniva. Navrhovaný výrobní postup zaručuje nejenom optimální distribuci plniva v geopolymerní matrici, ale zároveň přináší unifikované hodnoty mechanických charakteristik u finálního produktu.

Patička