Přejít k obsahu

NTC-FV-20-09

Výměník voda-vzduch s modifikovaným voštinovým systémem

Autoři:

Jindřich KŇOUREK

Michal KŮS

Číslo projektu:

GP101/08/P356

Abstrakt:

Funkční vzorek výměníku voda-vzduch má upravené voštiny. Tyto vývojové úpravy mají za cíl snížit odpor chladícího vzduchu, proudícího skrz výměník, při zachování výkonových parametrů z hlediska přestupu tepla. Výměník je určen pro měření vlivu úprav voštin na sledované parametry na aerodynamickém tunelu. Jeho cílem je podpořit výzkum v oblasti tepelných výměn ve výměnících.

Popis

Patička