Přejít k obsahu


Shrnutí výsledků výzkumu a vývoje radiálních kompresorových stupňů na zkušebním kompresoru DARINA IV

Citace:
MATAS, R.., HURDA, L.., MRÁZ, J.. Shrnutí výsledků výzkumu a vývoje radiálních kompresorových stupňů na zkušebním kompresoru DARINA IV. In Turbostroje 2019. Praha: TechSoft Engineering, spol. s r.o., 2019. s. NESTRÁNKOVÁNO. ISBN: 978-80-907196-2-0 , ISSN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Summary of the results of research and development of radial compressor stages on the test compressor DARINA IV
Rok vydání: 2019
Místo konání: Praha
Název zdroje: TechSoft Engineering, spol. s r.o.
Autoři: Ing. Richard Matas Ph.D. , Ing. Lukáš Hurda , Jaroslav Mráz
Abstrakt CZ: Příspěvek přehledovým způsobem shrnuje provoz zkušebního kompresoru Darina IV od vzniku a rozběhu, přes zkoušení různých typů radiálních kompresorových stupňů až po jeho demontáž. Jsou v něm připomenuty některé významné okamžiky provozu kompresoru, typy prováděných zkoušek a zajímavé detaily. Dále je shrnut význam tohoto kompresoru a návaznost zkoušek na návrh nových stupňů, porovnání s CFD simulacemi a přepočet parametrů na jiné provozní podmínky. Článek je doplněn vybranými ukázkami získaných výsledků a popisem zařízení.
Abstrakt EN: The paper summarizes the operation of the test compressor Darina IV from its origin and start-up, through testing of various types of radial compressor stages up to its dismantling. It reminds some important moments of compressor operation, types of tests performed and interesting details. Furthermore, the importance of this compressor and the sequence of tests for design of new stages, comparison with CFD simulations and conversion of parameters to other operating conditions are summarized. The article is supplemented with selected examples of obtained results and a description of the device.
Klíčová slova

Zpět

Patička