Přejít k obsahu


Infračervená analýza pro detailní identifikaci minerálů

Citace:
VAVRUŇKOVÁ, V.. Infračervená analýza pro detailní identifikaci minerálů. Centrum výzkumu Řež s.r.o., 2019.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Infrared analysis for detailed determination of minerals
Rok vydání: 2019
Název zdroje: Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Autoři: Ing. Veronika Vavruňková Ph.D.
Abstrakt CZ: Byly proměřeny vzorky minerálů pomocí infračervené spektrometrie. Infračervená spektrometrie je vhodná metoda pro odlišení jednotlivých minerálů ve vzorku díky přesné poloze pásů základních a charakteristických vibrací. Ve vzorcích byly identifikovány zejména minerály muskovit, albit, křemen, kalcit
Abstrakt EN: Mineral samples were measured by infrared spectrometry. Infrared spectrometry is a suitable method for distinguishing individual minerals in a sample due to the exact position of the bands of basic and characteristic vibrations. Muscovite, albite, quartz, calcite were mainly identified in mineral samples.
Klíčová slova

Zpět

Patička