Přejít k obsahu


Analýza vlivu obsahu kyslíku na lokální mechanické vlastnosti a mikrostrukturu zirkoniových slitin

Citace:
BLÁHOVÁ, O.., ŠUTTA, P.., JANSA, Z.., VAVRUŇKOVÁ, V.. Analýza vlivu obsahu kyslíku na lokální mechanické vlastnosti a mikrostrukturu zirkoniových slitin. UJP PRAHA a.s., 2019.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of the influence of oxygen content on local mechanical properties and microstructure of zirconium alloys
Rok vydání: 2019
Název zdroje: UJP PRAHA a.s.
Autoři: doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D. , Ing. Zdeněk Jansa , Ing. Veronika Vavruňková Ph.D.
Abstrakt CZ: Zirkoniové slitiny se používají pro výrobu povlakových trubek pro palivové tyče v jaderných reaktorech. Bylo provedeno hodnocení mikrostruktury a lokálních mechanických vlastností vzorků z několika zirkoniových slitin, které byly podrobeny různým teplotním režimům. Indentační tvrdost byla hodnocena nanoindentační metodou. Výsledky ukázaly vliv teploty expozice na mikrostrukturu a lokální mechanické vlastnosti zirkoniových slitin.
Abstrakt EN: Zirconium alloys are used for production of cladding of the nuclear fuel rods in nuclear reactors. The evaluation of microstructure and local mechanical properties was carried out, after various heating times prior to cooling. The indentation hardness was evaluated by nanoindentation method. The results proved the influence of the time of high temperature exposure on microstructure and local mechanical properties of Zr-alloys.
Klíčová slova

Zpět

Patička