Přejít k obsahu


Vývoj elektronické části tvrdoměru RB-3000

Citace:
ŠROUB, J.., TOLAR, D.., KOHLSCHÜTTER, T.., LANG, V.. Vývoj elektronické části tvrdoměru RB-3000. PILSEN TOOLS s.r.o., 2019.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Development of electronic part of hardness tester RB-3000
Rok vydání: 2019
Název zdroje: PILSEN TOOLS s.r.o.
Autoři: Ing. Jan Šroub Ph.D. , Ing. David Tolar , Ing. Tomáš Kohlschütter , Ing. Vladislav Lang Ph.D.
Abstrakt CZ: Vývoj elektronické části tvrdoměru ŠKODA RB-3000, včetně náhrady zastaralých dílů novými moderními komponenty. V rámci vývoje elektroniky buly postupně navrženy a odladěny potřebné díly a komponenty: displej, průmyslový počítač, modul WiFi, moduly řízení mechanické časti přístroje a jiné řídicí jednotky.
Abstrakt EN: Development of the electronic part of the hardness tester ŠKODA RB-3000, including the replacement of obsolete parts with new modern components. As part of the electronics development, the necessary parts and components were gradually designed and tuned: display, industrial computer, WiFi module, mechanical part control modules and other control units.
Klíčová slova

Zpět

Patička