Přejít k obsahu


Proměření 3 ks iontově výměnné membrány s různým stupněm degradace pomocí mikro výpočetní tomografie (microCT) a vytvoření modelu struktury membrány

Citace:
SVOBODA, M.. Proměření 3 ks iontově výměnné membrány s různým stupněm degradace pomocí mikro výpočetní tomografie (microCT) a vytvoření modelu struktury membrány. Mega a.s., 2019.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Measurement of 3 pieces of ion exchange membrane with different degree of degradation by micro computed tomography (microCT) and creation of membrane structure model
Rok vydání: 2019
Název zdroje: Mega a.s.
Autoři: Ing. Miloš Svoboda Ph.D.
Abstrakt CZ: Dodané vzorky iontově výměnných membrán byly nasnímány s velkým rozlišení pomocí rentgenového mikrotomografu. Výsledky byly segmentovány, byla vytvořena reálná geometrie pro matematický model a vyhodnocen stupeň degradace membrány.
Abstrakt EN: The supplied ion exchange membrane samples were scanned with high resolution using an X-ray microtomograph. The results were segmented, real geometry was created for the mathematical model and the degree of membrane degradation was evaluated.
Klíčová slova

Zpět

Patička