Přejít k obsahu


Řešení problematiky vzniku nehomogenit v kompozitních komponentech a ruční segmentace vzorku Aroma unit

Citace:
SVOBODA, M.. Řešení problematiky vzniku nehomogenit v kompozitních komponentech a ruční segmentace vzorku Aroma unit. MAHLE Behr Holýšov s.r.o., 2019.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Solution of the inhomogeneities origin in polymer composites and the manual segmentation of the Aroma unit
Rok vydání: 2019
Název zdroje: MAHLE Behr Holýšov s.r.o.
Autoři: Ing. Miloš Svoboda Ph.D.
Abstrakt CZ: Polymerní odlitky byly nasnímány pomocí mikrotomografu. Na základě zrekonstruovaných dat, byly detekovány případné praskliny jednotlivých dílů a byly doporučeny změny vstřikovacích parametrů. Dále byl nasnímán vzorek Aroma Unit, u kterého byla využita metoda manuální segmentace scanu. Na základě výsledků byla upravena konstrukce jednotky.
Abstrakt EN: Polymer castings were scanned using a microtomograph. Based on the reconstructed data, possible cracks of individual parts were detected and changes in injection parameters were recommended. Next, a sample of Aroma Unit was scanned using the manual scanning segmentation method. Based on the results, the construction of the unit was modified.
Klíčová slova

Zpět

Patička