Přejít k obsahu


Výzkumné služby pro realizaci měřicího standu ke zjišťování provozních vlastností krbových kamen

Citace:
VESELÝ, Z.., LANG, V.. Výzkumné služby pro realizaci měřicího standu ke zjišťování provozních vlastností krbových kamen. Eurometalgroup s.r.o., 2019.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Research services for the realization of a measuring stand for determination of the operational properties of fireplace stoves
Rok vydání: 2019
Název zdroje: Eurometalgroup s.r.o.
Autoři: Ing. Zdeněk Veselý Ph.D. , Ing. Vladislav Lang Ph.D.
Abstrakt CZ: Byl proveden návrh, sestavení, uvedení do provozu, provedení testovacích měření a zaškolení obsluhy měřicího standu pro zjišťování provozních vlastností krbových kamen. Provedené činnosti zahrnovaly: (1) návrh možností zjišťování provozních vlastností krbových kamen pro potřeby firmy, (2) návrh měřicího standu a jeho konstrukce, návrh měřicího uspořádání včetně měřených a vyhodnocovaných veličin, (3) spolupráce na sestavení konstrukce měřicího standu na pracovišti firmy, sestavení a ověření měřicího zařízení na pracovišti NTC, (4) příprava na instalaci měřicího zařízení do měřicího standu na pracovišti firmy, (5) návrh metodiky měření a vyhodnocení provozních vlastností krbových kamen pro základní režimy provozu (zkouška provozních vlastností při jmenovitém výkonu, zkouška odolnosti proti tepelnému přetížení), provedení testovacích měření a zaškolení obsluhy.
Abstrakt EN: Design, assembly, put into operation, execution of testing measurements and training of operators were performed during the realization of a measurement stand for determination of the operational properties of fireplace stoves. The activities carried out included: (1) design of the possibilities of determination of the operational characteristics of the fireplace stoves for the needs of the company, (2) design of the measurement stand and its construction, design of the measurement arrangement including measured and evaluated quantities, (3) cooperation on the assembly of the measurement stand construction at the company, assembly and verification of measuring equipment at the NTC workplace, (4) preparation for installation of measuring equipment in the measurement stand at the workplace of the company, (5) design of methodology of measurement and evaluation of operating characteristics for basic operation regimes, performing test measurements and training the operator.
Klíčová slova

Zpět

Patička