Přejít k obsahu


Analýza emisivity

Citace:
VESELÝ, Z.., HONNEROVÁ, P.., SLAVÍKOVÁ, I.. Analýza emisivity. SCG Chemicals Co., Ltd., 2019.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Emissivity analysis
Rok vydání: 2019
Název zdroje: SCG Chemicals Co., Ltd.
Autoři: Ing. Zdeněk Veselý Ph.D. , Ing. Petra Honnerová Ph.D. , Ilona Slavíková
Abstrakt CZ: Bylo provedeno měření spektrální normálové emisivity povlaků na pokojové teplotě a na vysokých teplotách (600°C, resp. 600°C a 900°C). Na pokojové teplotě emisivita byla měřena nepřímou metodou SNHRRT-MIR (ttp.zcu.cz/cz/laboratore/opticke-vlastnosti/metody/snhrrt), kde měřenou veličinou je odrazivost a emisivita je dopočtena podle Kirchhoffova zákona jako doplněk do 1. Na vysokých teplotách byla emisivita měřena na vzduchu přímou metodou SNEHT (ttp.zcu.cz/cz/laboratore/opticke-vlastnosti/metody/sneht) ve spektrálním rozsahu od 1.38 do 26 ?m. Výsledky byly zpracovány do protokolů a datových souborů pro každý vzorek a teplotu; včetně nejistoty měření.
Abstrakt EN: "Measurement of spectral normal emissivity of coatings at room temperature and hight temperatures (600°C, respectively 600°C and 900°C) was done. At room temperature the emissivity was measured by an indirect measurement method SNHRRR-MIR (ttp.zcu.cz/en/laboratories/optical-properties/methods/snhrrt). In this method, the measured value is a reflectance and the emissivity is evaluated according to Kirchhoff's law as a complement to one (100%). At high temperatures the emissivity was measured in air by a direct measurement method SNEHT (ttp.zcu.cz/en/laboratories/optical-properties/methods/sneht) in the spectral range from 1.38 to 26 ?m. The results were formulated to the protocols and data files for each sample and temperature; including uncertainty."
Klíčová slova

Zpět

Patička