Přejít k obsahu


Zařízení a způsob pro on-line řízení dálkového transmisního laserového svařování materiálů

Citace:
HONNER, M. Zařízení a způsob pro on-line řízení dálkového transmisního laserového svařování materiálů. Praha, 2019.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Device and method for on-line control of remote transmission laser welding of materials
Rok vydání: 2019
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Zařízení pro on-line řízení dálkového transmisní laserového svařování materiálů sestává z termovizního systému (15) a z laserového systému (14), kde termovizní systém (15) je tvořený termovizní kamerou (3) spojenou se členem (13) pro definování procesu a s vyhodnocovacím členem (11) pro vyhodnocení teplotního pole snímaného povrchu materiálu a laserový systém (14) je tvořený řídicím členem (10) spojeným jednak se skenovací optikou (1) a jednak s laserovým zdrojem (12), přičemž termovizní systém (15) je přes vyhodnocovací člen (11) spojen s řídicím členem (10) laserového systému (14). Trajektorie svaru (6) je rozdělena do více úseků, pro řízení laserového svazku (2). Termovizní kamera (3) kopírující trajektorii pohybu laserového svazku (2) snímá teplotní pole vrchního materiálu (5), které je rozděleno na stejný počet úseků jako trajektorie svaru (6). Každému laserovému úseku (8) odpovídá termovizní úsek (7), který může mít jinou velikost i jiné prostorové umístění. Výstup termovizní kamery (3) je přiveden do vyhodnocovacího členu (11). K vyhodnocování minimální, maximální a průměrné teploty jednotlivých termovizních úseků, jejichž hodnoty se přivádějí do řídicího členu (10) skenovací optiky (1) pro řízení laserové technologie na odpovídajícím laserovém úseku (8).
Abstrakt EN: Remote transmission laser welding of materials is carried out by inputting a thermal imaging camera (3) thermal imaging system (15), into which the output of the member (13) is brought to define the process is the temperature field of the measured surface of the top material (5) divided into thermal imaging sections (7) corresponding to the laser sections (8). Each laser section (8) corresponds to a thermovision section (7), which may be of a different size than the laser section (8) and may have a different spatial location. The output of the thermal imaging camera (3) of the thermal imaging system (15) is fed to an evaluation element (11), the output of which is fed via the control element (10) to the scanning optics (1) and to the laser source (12).
Klíčová slova

Zpět

Patička